W trosce o wspólne bezpieczeństwo, spotkania w salonach odbywają się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Prawidłowy montaż – kilka słów od Tomasza Jakubca

Prawidłowy montaż – kilka słów od Tomasza Jakubca

Od początku naszej działalności zagadnienia związane z poprawnością wykonywanych montaży są dla nas rzeczą priorytetową. Już kilka lat termin „montaż szczelny” został przez nas na stałe określony, jako standard wykonywanej usługi.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ

Wpływ na to ma aktualny stan wiedzy z dziedziny fizyki budowli oraz przepisy techniczno – budowlane, takie jak wymagania m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie ma tutaj zwłaszcza część bezpośrednio związaną z montażem stolarki okiennej. Dzięki niej wiemy, że w połączeniu okien z ościeżnicami stawiane są warunki wodoszczelności, szczelności na przenikanie powietrza oraz kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie połączenia okna z ościeżem.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

Przywiązujemy wagę do ww. zagadnień, ponieważ niejednokrotnie wykonujemy montaże w budynkach pełnych niestandardowych i skomplikowanych rozwiązań montażowych. Właśnie dzięki takiemu profesjonalnemu podejściu, możemy cieszyć się pełnym zaufaniem naszych Inwestorów, a także Architektów oraz Firm Wykonawczych, którzy mają świadomość, że powierzają zadanie fachowcom.

Tomasz Jakubiec

MULTIKO Architektura Okien przewaga dzięki doświadczeniu – prawidłowy montaż robi różnicę…